Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

Har hønen fjærmidd?

Fjærmidd er nær beslektet med kalkbeinsmidd. Det er en midd som graver seg ned i huden, ved enden av fjæren. Midden forårsaker hudirritasjon og lever av vevsvæsken som kommer som resultat av denne irritasjonen. Resultatet er at hønen vil plukke fjærene ut og vil se pjusk ut. I motsetning til andre parasitter vil ikke fjærmidd alltid ramme alle hønene i flokken. Du har kanskje bare én høne som er rammet, men kan ikke utelukke at også andre høner vil få det. Middens livssyklus varer 17 dager, og den bor på fuglen i hele livssyklusen. I motsetning til de fleste andre parasitter legger den ikke egg, men føder levende unger. Fjærmidd er ikke vanlig i Norge.


A happy free roam chicken with a healthy set of ginger feathers
En frisk og glad høne med flotte fjær

Tegn og symptomer

  • Hønen plukker fjærene
  • Overdreven stelling
  • Brukne fjær
  • Mister fjær
  • Tykk, skorpete hud ved enden av fjærene
  • Legger mindre egg
  • Vekttap

Behandling

Fjærmidden er notorisk vanskelig å behandle da den graver seg godt ned i huden der det er vanskelig å komme til med middpulver. Det finnes forskjellige metoder og forskjellige meninger om hva som er den beste måten å bli kvitt fjærmidd. Noen velger å gi hønen et bad i svovelblomme. Dette vil ta knekken på alle parasitter på hønen, inkludert fjærmidd. Dette er et naturlig mineral som ikke er skadelig for hønen, andre kjæledyr eller hagen. Andre som driver med høns velger å bruke Ivermectin. Dette blir noen ganger gitt på resept fra veterinær, men er ikke lisensiert for bruk på fjørfe, så hvis du velger å bruke dette må du følge veterinærens instruksjoner. Hvis du mistenker at hønen har fjærmidd er det best å få råd fra en veterinær om hvordan du kan bli kvitt problemet.Våre kunders bilder

Kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå