Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

Har hønene lus?

Hønselus er et relativt vanlig utøy på fjørfe. Den vanligste typen hønselus er Menopon gallinae. Lusene lever på hønens hud, under fjærene. Hele livssyklusen foregår på hønen, så det er mye enklere å behandle enn mark. Hvis det ikke er mye av dem, vil det ikke plage hønene særlig og hønene vil selv prøve å bli kvitt dem med sandbad som vil kvele lusen. Men hvis hønene har mye lus trenger de litt hjelp fra deg.


A happy hen scrapping around for bugs after having just been let out
En fornøyd høne på jakt etter mat etter at hun ble sluppet ut for dagen

Tegn og symptomer

  • Legger mindre egg
  • Brukne fjær, mister fjær, steller seg overdrevent mye
  • Rød og sår hud rundt kloakken
  • Klør seg
  • Lus som kryper rundt enden av fjærene
  • Luseegg - Klumper med egg som sitter ved roten av fjærene. Mest vanlig rundt kloakken. Er gråhvite, og veldig vanskelig å fjerne.

Behandling

Det er enkelt å behandle mot lus, og hønene vil være lusefri etter relativt kort tid etter at du begynner behandling; som regel rundt tre uker, da det er lengden på lusens livssyklus. Det er lurt å strø kiselgur i hønenes støvbad (eller der de pleier å støvbade) for å forebygge, da dette vil gjøre at lusen ikke kan feste seg. Er det mye lus kan du bruke lusepulver på hønene. Strø lusepulver over hele hønen, og jobb det inn i fjærene og ned til huden tre-fire ganger i tre uker. Du må gjøre dette i tre uker, da eventuelle egg som er igjen vil klekkes og du må ta knekken på all lusen før hønene blir lusefri. Om morgenen kan du også spre lusepulver i hønsehuset, men pass på at du ikke gjør det for støvete da støv kan gi pustebesvær. Omlet har et utvalg lusepulver som vil gjøre jobben effektivt.Våre kunders bilder

Kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå