Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

Sjeldne sykdommer hos høns

Akkurat som mennesker, så vil høner bli syke fra tid til annen og trenge litt ekstra omsorg, og som eier av høns vil du treffe på høner som ser, og føler seg, tufs. Det er ikke alltid så lett å se om høner er syke, så når du først ser tegn på sykdom, kan det allerede ha pågått en stund.


A brood of Plymoth Rock chickens free ranging in search for some grubs
En flokk med Plymoth Rock går fritt og leter etter mat

Det er noen sjeldne hønsesykdommer og dette kapittelet vil gå gjennom disse og hvilke symptomer de har. Flere av disse er rapporteringspliktige i Norge, for full oversikt hos Lovdata klikk her. Sykdom i husdyr deles inn i A-, B-, og C-sykdommer og funn eller mistanke om A- og B-sykdommer skal varsles umiddelbart til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. For mer informasjon, se Mattilsynets sider om dyresykdommer.
Koksidiose

Dette forårsakes av en mikroskopisk parasitt som fester seg til hønens tarm. Veggen på innvollene skades, og kan dette kan føre til store smerter hos hønen. Hvis dette ikke behandles kan det være dødelig da det påvirker hønens evne til å fordøye maten. Det er mulig å vaksinere mot koksidiose.


Symptomer

 • Diaré med blod
 • Vekttap
 • Hønen eller kyllingen vil være tufs og uvel
 • Legger mindre egg

Behandling

Behandling involverer bruk av kosidiostatika som Coxoid for å ta livet av koksidiosen som lever i tarmene. Antibiotika kan være nødvendig. Hønsegården må behandles for å bli kvitt eventuelle oocyster som hønene ellers kan ende opp med å spise igjen. Hvis hønene har en flyttbar hønsegård kan du flytte hønsehus og hønsegård hver dag. Kan hønsegården ikke flyttes, må du desinfisere bakken med et desinfiseringsmiddel som for eksempel Nettex desinfiseringspulver til bakken.

Hvis du har mistanke om at hønene har fått koksidiose må du kontakte veterinær.
Mykoplasma

Mykoplasma er en type bakterier (unike på den måten at de ikke har en cellevegg rundt cellemembranen). Det finnes mange forskjellige variasjoner, men den som oftest rammer høns er Mykoplasme galliseptikum. Mykoplasma forårsaker luftveissykdom og kan være dødelig, men det er ikke uvanlig at fugler som får mykoplasma bli bra igjen. Når en fugl først har hatt sykdommen vil den være bærer resten av livet og stress kan føre til ny sykdomsperiode. Har du en høne som er smittebærer, vil nye høner med svakere immunsystem være utsatt for smitte og vil kanskje ikke klare seg. Villfugl kan være smittebærere, så det er mer vanlig hos frittgående høns. Sykdommen er meldepliktig i Norge.


Symptomer

 • Hosting
 • Nysing
 • Snørr
 • Væske eller små bobler i øyekroken
 • Oppsvulmet ansikt
 • Nedsatt verping
 • Pusten lukter søtt

Mykoplasma er meget smittsomt og kan overleve på fôr- og vannbeholdere og klær i flere timer.


Behandling

Behandling involverer antibiotika. Hvis du har mistanke om at noen av hønene dine har mykoplasma bør du ta kontakt med veterinær og Mattilsynet.
Colibacillose

Dette er en bakterieinfeksjon forårsaket av E.coli forbundet med luftveisinfeksjon. Den kan være dødelig, men som regel vil hønen bli bra igjen. Colibacillosis rammer i hovedsak yngre fugler (5-6 uker) men kan også ramme voksne høner.


Symptomer

 • Hosting
 • Nysing
 • Slapphet
 • Rotete fjær
 • Tung pust
 • Mindre matlyst

Hvis du legger merke til symptomene over bør du ta kontakt med din veterinær som vil kunne gi deg råd om behandling.


Behandling

Behandles med antobiotika
Hønsekolera

Hønsekolera er en bakterieinfeksjon. Infeksjonen kan være kronisk, hvor infeksjonen er mild og fuglene blir helt bra igjen, men de vil være smittebærer resten av livet. Fjærfe kan også få akutt hønsekolera som resulterer i rask død og noen ganger er uten symptomer. Gnagere kan være smittebærere, så det er god forebygging å holde kontroll med gnagerne i nærheten av hønsegården. Noen velger å avlive høner som er syke for å unngå videre smitte. Hønsekolera er meldepliktig i Norge.


Symptomer

 • Akutt
 • Plutselig dødsfall
 • Slim kommer ut av nebbet
 • Kronisk
 • Opphovnede hakelapper
 • Opphovnede ledd
 • Vrir på nakken

Har du mistanke om hønsekolera, bør du ta kontakt med veterinær og Mattilsynet.


Behandling

Tetracyclin antibiotikum. En høne vil være smittebærer selv etter en infeksjon.


Fuglekopper

Fuglekopper er et virus som spres gjennom insekter som stikker, gjennom luften eller sår på huden. Det er som regel ikke dødelig men kan være smertefullt for tuppene dine. Det er en "våt" variant og en "tørr" variant, og den siste er mest vanlig. Fugler som har den førstnevnte kan bli kvalt og dø. Fuglekopper er lett å diagnostisere, men det er ingen egentlig behandling. Det finnes vaksine, men da sykdommen sjelden er dødelig er det mange som mener det ikke er verd å bruke penger på.


Symptomer

 • Vorter og skorper på kam og hakelapp
 • Osteliknende materie i munn og hals (kun den våte varianten)
 • Redusert egglegging
 • Ingen apetitt

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling. Infeksjonen tar tre til fem uker. Helsetilskudd som eplesidereddik eller vitaminbooster vil hjelpe hønene med å bli bedre. Hvis du har mistanke om at hønene har fuglekopper bør du ta kontakt med veterinær. Sykdommen er ikke vanlig i Norge.
Infeksiøs bronkitt

Infeksiøs bronkitt (IB) er den vanligste øvre luftveisinfeksjonen hos høns. Vaksinering er ikke vanlig i Norge, da det sjelden forekommer i kommersielt hønsehold. IB er meget smittsomt og vil raskt spre seg i hele hønseflokken. Det er høy dødelighet hos ungfugler, mens voksne fugler som regel blir bra igjen etter tre-fire uker. Sykdommen er meldepliktig i Norge.


Symptomer

 • Sløv og dvask
 • Liten appetitt
 • Hosting
 • Nysing
 • Gjesper etter luft
 • Diaré
 • Vått strø
 • Mindre egg med mykt skall eller uvanlig form

Hvis du legger merke til at hønene dine har noen av symptomene over, bør du ta kontakt med veterinær og Mattilsynet.


Behandling

Som med de fleste virusinfeksjoner er det ingen behandling. Noen ganger vil en veterinær gi antibiotika for å bekjempe sekundær infeksjon. Som med fuglekopper vil eplesidereddik og vitaminboost hjelpe hønen i å bli bedre.
Infeksiøs laryngotrakeitt

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) er en virusinfeksjon. Den er som regel ikke dødelig, men kan være det. Mortalitet ligger som regel rundt 10-20%, men kan være så høy som 50%. Sykdommen varer i rundt seks uker og hønen vil etter dette være smittebærer. Viruset er meget motstandsdyktig kan overleve i lang tid utenfor vertsdyret, men kan bekjempes effektivt med desinfisering. Du kan redusere faren for å få ILT ved å desinfisere hønsegård- og hus jevnlig. Infeksiøs laryngotrakeitt er regnet som en A-sykdom i Norge og mistanke om ILT skal umiddelbart meldes til Mattilsynet.


Symptomer

 • Hosting, noen ganger med slim eller blod
 • Gisper etter luft
 • Kortpustet
 • Nedsatt egglegging
 • Puss fra øyne og nese

Ta kontakt med veterinær hvis du observerer noen av symptomene over.


Behandling

Det finnes ingen behandling for denne virusinfeksjonen.
Sur kro

Sur kro er en soppinfeksjon i koren. Kroen er en utposning på hønens hals og det første stadiet i fordøyelsesprosessen. Infeksjonen vil gjøre at veggene på kroen tykner og kroen blir blokkert. Det kan før til at hønen sulter i hjel hvis det ikke blir behandlet. Sur kro er mer vanlig hos unghøner enn voksne. Det kan være forårsaket av antibiotika tatt via munnen eller hvis hønen ikke har fått nok A-vitamin.


Symptomer

 • Dårlig ånde
 • Full kro som ikke tømmes
 • Vekttap
 • Hønen ser uvel ut
 • Nedsatt egglegging

Behandling

Det er lurest å ta hønen til veterinæren. Veterinæren vil trolig tømme kroen og rengjøre den og gi soppbekjempende middel for å holde kontroll med bakterieveksten.
Bukhinnebetennelse

Bukhinnebetennelse skjer når eggplommen fra eggstokken kommer inn i magen istedenfor egglederne. Betennelsen kan spres og gjøre hønen meget syk. Ofte kan dette være dødelig da hønen ikke viser noen symptomer før den er døden nær. Hvis det blir oppdaget raskt kan de bli bra igjen. Bukhinnebetennelse er vanskelig å diagnostisere da hønen sjelden har symptomer før den dør.


Symptomer

 • Blek kam og hakelapp
 • Ser uvel ut - lukkede øyne, sitter mye stille, ser sløv ut, ingen interesse for omgivelsene eller mat.
 • Nedsatt egglegging
 • Mistet matlyst
 • Står som en pingvin

Behandling

Hvis det blir oppdaget kan antibiotika ta knekken på infeksjonen og hønen vil bli bra igjen. Dessverre er det sjelden bukhinnebetennelse blir oppdaget i tide, og hønen vil dø.
Kloakkprolaps/vrengt kloakk

Kloakkprolaps er når vevet inni kloakken kommer ut, og det skjer som regel når hønen verper. Når hønen verper vil klokken komme noe ut, og ved kloakkprolaps vil det ikke trekke seg tilbake men henge på utsiden. Det kan skje hvis hønen legger et spesielt stort egg eller i oppverpingsfasen.


Symptomer

 • Rødt vev henger ut av hønens kloakk

Behandling

Du må holde hønen unna de andre hønene med en gang, så de ikke begynner å hakke på henne. Vrengt kloakk kan gå tilbake av seg selv, men ofte vil det kreve hjelp fra deg. Sett hønen i varmt vann og forsøk å forsiktig vaske vekk skitt eller avføring rundt kloakken. Bruk vaselin og forsiktig skyv vevet tilbake inn i kloakken og ha på Preparation H eller heksehassel for å redusere hevelse. Du må holde hønen for seg selv i noen dager. Det er anbefalt at du holder henne på et mørkt sted, slik at hun ikke forsøker å verpe nye egg for å gi egglederne tid til å leges. Etter noen dager kan du la henne få gå tilbake til flokken, men hold øye med henne for å se at hun ikke får vrengt kloakk igjen. Hvis du ikke er komfortabel med å behandle hønen selv bør du ta henne til veterinæren.
Botulisme

Fuglebotulisme er forårsaket av et giftstoff som enten spises, pustes inn eller kommer via åpne sår. Bakterien som produserer giftstoffet fins i råtnende materie som råtnende vegetasjon eller døde dyr. For å produsere giftstoffet trenger bakterien anaerobe forhold (uten oksygen), en kilde til protein og varme. Giftstoffet gir lammelse av muskel- og skjelett samt luftveiene ved å blokkere nervefunksjonen.


Symptomer

 • Lammelse av bein, vinger, nakke, øyelokk og så død.

Behandling

Fjern giftstoffet ved å desinfisere hønsehus og -gård. Behandling av hønen innebærer selen, A-, D- og E-vitamin samt antibiotika. Hvis du har mistanke om at hønen har botulisme må du ta kontakt med veterinæren med en gang.Våre kunders bilder

Kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå