Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

Vaksinasjon av høns

Norge har strenge regler for hønsehold, blant annet i forhold til import, og det er ikke vanlig å vaksinere mot sykdommer som er mer utbredt i andre land. I kommersielt hønsehold vaksineres det mot Mareks/hønselammelse, men ellers er fokus rettet mot sykdomsbekjempelse og kontroll. Det er ingen krav om helseattest ved innenlands kjøp og salg, men det finnes noen oppdrettere som kan dokumentere gode nok rutiner og helsestatus til å gi deg dette hvis du kjøper egg eller livdyr hos dem. Du finner mer informasjon om dette her.

I Norge er det strenge regler for rapportering til Mattilsynet ved mistanke om smittsomme sykdommer som:

 • Aviær influensa
 • Newcastlesjuke
 • Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT)
 • Hønsekolera
 • Infeksiøs bronkitt (IB)
 • Salmonellainfeksjoner
 • Mycoplasmose
 • Egg dropp syndrom
 • Aviær rhinotrakeitt
 • Tuberkolose
 • Aviær encefalomyelitt (AE)
 • Aviær infeksiøs anemi
 • Infeksiøs bursitt
 • Mykoplasmainfeksjoner
 • Smittsomhønselammelse/Mareks

A healthy Welsummer chicken free roaming in search for bugs to eat
En sunn og frisk Welsummer koser seg i hagen

Det finnes nok av hønseoppdrettere som ikke tar sykdomsbekjempelse alvorlig nok, og også de som selger egg eller livdyr før de oppdager sykdom. Smittsom sykdom er også vanligere blant dem som har rasehøns og deltar på utstillinger i inn- og utland. Det er verdt å gjøre jobben skikkelig når du leter et sted å kjøpe nye høner, enten du skal begynne med høns for første gang eller vil utvide flokken, slik at du reduserer faren for å få med en smittsom sykdom på kjøpet. Ved noen sykdommer vil Mattilsynet kreve sanering for å holde kontroll med sykdomsutbrudd, spesielt for hobbyhønsegårder som ligger i nærheten av kommersielle fjørfebruk. Ta kontakt med Mattilsynet direkte for tips og råd om ditt fjørfehold.Våre kunders bilder

Kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå