Brukerinnsendt innhold: Avtale


Brukerinnsendt innhold kan inkludere, men er ikke begrenset til anmeldelser, kommentarer, opplastede bilder og innlegg i forum.

Grunnet dets natur kan vi ikke holdes ansvarlig for noen aspekter av brukerinnsendt innhold. Idéer, konsepter, meninger, temaer og lignende i brukerinnsendt innhold kommer fra- og tilhører forfatteren, er ikke støttet av oss, og vi har ingen garantier i forhold til nøyaktigheten, påliteligheten eller kvaliteten av brukerinnsendt innhold.

Ansvaret for alt brukerinnsendt innhold tilhører personen som originalt postet materialet, og all påliteligheten som relaterer til det brukerinnsendte innholdet forblir hos dem.

Ved å sende inn innhold til nettsiden vår erklærer du at du er copyright-holderen og den originale skaperen av det innholdet.

Du beholder alle eierrettighetene for innhold du sender inn til Omlets nettside, men gir Omlet en ubegrenset, internasjonal, ikke-eksklusiv, underlisensierbar, avgiftsfri og overførbar lisens for bruk, distribusjon, reproduksjon, skapelse av derivater og fremstilling av det brukerinnsendte innholdet i forhold til Omlets business (og hvilket som helst moder- og relaterte selskap, og/eller etterfølgevirksomheter) i alle media kjent nå eller utviklet i fremtiden.

Hvis du sender inn innhold til nettsiden vår erklærer du at du erkjenner og gotar alle punktene presentert i dette dokumentet.

Vi reserverer oss retten til å fjerne eller avslå brukerinnsendt innhold vi anser som upassende for noen grunn, uten å måtte forklare grunnlaget, når som helst. Vi viser ikke produktanmeldelser der forfatteren ikke eier produktet de anmelder.

Any reward schemes operated in relation to User-Submitted Content, whether financial or otherwise, are only open to residents of the United Kingdom, United States, Australia, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Denmark, Spain and Sweden.