Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

GDPR Omlet Datapolicy

Som med alle shopping nettsider samler vi inn personlig informasjon fra deg når du handler online på omlet.no eller noen av våre internasjonale sider (f.eks. Omlet.de, omlet.nl, omlet.fr osv.). Vi bruker denne informasjonen for å gjøre shopping opplevelsen din problemfri og hyggelig. Vi trenger informasjonen for å behandle bestillingen din, informere deg om forsinkelser eller problemer og for å gi deg beskjed om spesialtilbud og kampanjer.

Informasjonen vi samler inn er:

 • Navnet ditt – så vi vet hva vi skal kalle deg når vi skriver til deg eller ringer deg.
 • E Postadresse– slik at vi kan sende en e -post om din ordrebekreftelse, bud sporingsnummer, leveringsforsinkelser, informasjon om produktet ditt osv. Du kan når som helst melde deg av. Tillat 10 dager før du ber om oppdatering på tvers av alle systemene våre.
 • Leveringsadresse– slik at vi kan sende bestillingen din til deg.
 • Telefonnummer – vi ringer bare hvis vi har et leveringsproblem eller for å snakke med deg om bestillingen din.
 • Kredittkortdetaljer– Vi ber bare om disse når du legger inn en bestilling.
 • Mobilnummer – slik at vi kan sende tekst eller ringe deg med detaljer om bestillingen din.

Vi bruker den nyeste sikre server teknologien for å sikre at denne informasjonen er beskyttet til de høyeste standarder. Vi vil lagre personopplysninger i en periode på 15 år etter din siste bestilling eller interaksjon med nettstedet vårt. Vi bruker kryptering for å beskytte kredittkortinformasjonen din og godtar bare bestillinger fra nettlesere som tillater kommunikasjon via Secure Socket Layer (SSL) -teknologi - dette betyr at du ikke utilsiktet kan legge inn en bestilling via en usikret tilkobling. Krypteringsteknikken vi bruker er den høyeste standarden som er tilgjengelig for netthandel.

GENERELT FORORDNING OM DATABESKYTTELSE (GDPR)

Omlet er en registrert databehandler i henhold til databeskyttelsesloven. Vi vil aldri videreformidle dine opplysninger til tredjeparter. Vi er også bundet av General Data Protection Regulation (GDPR).

Det er bare tre omstendigheter der vi kan dele noen av dataene dine med andre:

 1. Med agenter (inkludert kreditt referanse byråer, kredittkort klarering byråer, byråer for forebygging og oppdagelse av svindel og levering selskaper) som vi bruker til å behandle bestillingene du legger inn hos oss eller som hjelper oss i tjenesten vi tilbyr deg. I disse tilfellene gir vi dem bare den informasjonen de trenger for å utføre sin funksjon.
 2. I det usannsynlige tilfellet at våre virksomhets eiendeler noen gang blir solgt til eller kjøpt av et annet selskap. Dataregistreringene våre er en del av vår virksomhet.
 3. Til eksterne forsknings selskaper som vi kan be om å kontakte deg direkte for dine meninger om våre produkter og tjenester (i så fall gir vi dem bare den informasjonen de trenger for å utføre sin funksjon).

Tilgangsrett

Du har rett til å få tilgang til din personlig data og tilleggsinformasjon. Retten til innsyn gir deg mulighet til å være klar over og kontrollere lovligheten av behandlingen. Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Rett til korreksjon

GDPR inkluderer en rett for deg til å få unøyaktige personopplysninger rettet eller fullført hvis de er ufullstendige. Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Rett til sletting

Du har rett til å få din personlige data slettet. Retten til sletting er også kjent som ‘retten til å bli glemt’. Retten er ikke absolutt og gjelder bare hvis:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet du opprinnelig samlet eller behandlet dem for;
 • Omlet stoler på samtykke som sitt lovlige grunnlag for oppbevaring av dataene, og du trekker tilbake ditt samtykke;
 • Omlet stoler på legitime interesser som grunnlag for behandling, du protesterer mot behandlingen av dataene dine, og det er ingen overordnet legitim interesse for å fortsette denne behandlingen;
 • Omlet behandler personopplysningene for direkte markedsføringsformål, og du protesterer mot behandlingen;
 • Omlet har behandlet personopplysningene ulovlig (dvs. i strid med lovlighetskravet i det første prinsippet);
 • Omlet må gjøre det for å overholde en juridisk forpliktelse; or
 • Omlet har behandlet personopplysningene for å tilby informasjonssamfunnstjenester til et barn.

Retten til sletting gjelder ikke hvis behandling er nødvendig av en av følgende årsaker:

 • Å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
 • Å overholde en juridisk forpliktelse;
 • For å utføre en oppgave som er utført i allmenn interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet;
 • For arkiveringsformål i allmenn interesse, vitenskapelig forskning historisk forskning eller statistiske formål der sletting sannsynligvis vil umuliggjøre eller alvorlig forringe oppnåelsen av denne behandlingen; eller
 • For etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

GDPR spesifiserer også to omstendigheter der retten til sletting ikke vil gjelde for spesielle kategoridata:

 • Hvis behandlingen er nødvendig av hensyn til folkehelsen i allmenn interesse (f.eks. Beskyttelse mot alvorlige grenseoverskridende trusler mot helse, eller sikring av høye standarder for kvalitet og sikkerhet for helsehjelp og legemidler eller medisinsk utstyr); or
 • Hvis behandlingen er nødvendig for forebyggende eller yrkesmedisinsk bruk (f.eks. Der behandlingen er nødvendig for arbeidstakerens arbeidsevne, for medisinsk diagnose; for helse- eller sosialomsorg; eller for håndtering av helse eller sosial omsorg systemer eller tjenester). Dette gjelder bare der dataene behandles av eller under ansvar av en profesjonell som er underlagt en juridisk taushetsplikt (f.eks. En helsepersonell).

Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter. Dette betyr at du kan begrense måten Omlet bruker dataen din på. Dette er et alternativ til å be om sletting av dataen din.

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger der du har en spesiell grunn til å ville ha begrensningen. Dette kan skyldes at du har problemer med innholdet i informasjonen Omlet har eller hvordan Omlet har behandlet dataen din. I de fleste tilfeller trenger vi bare å ha begrensningen på plass i en viss periode.

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • Du bestrider nøyaktigheten av din personlige data, og Omlet bekrefter nøyaktigheten av dataene;
 • Dataene er ulovlig behandlet (dvs. i strid med lovlighetskravet i det første prinsippet i GDPR), og du motsetter deg sletting, og du ber om begrensning i stedet;
 • Omlet trenger ikke lenger personopplysningene, men du må beholde dem for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav; or
 • Du har protestert mot at Omlet behandler dataene dine i henhold til artikkel 21 (1) i GDPR, og Omlet vurderer om våre legitime grunner overstyrer deg selv.

Selv om dette er forskjellig fra retten til utbedring og retten til å protestere, er det nære koblinger mellom disse rettighetene og retten til å begrense behandlingen:

 • hvis du har utfordret nøyaktigheten av Omlets data og bedt Omlet om å rette dem (artikkel 16), har du også rett til å be Omlet om å begrense behandlingen mens Omlet behandler din retting.; or
 • hvis du utøver din rett til å protestere i henhold til artikkel 21 (1), har du også rett til å be Omlet begrense behandlingen mens Omlet behandler din innsigelsesforespørsel.

Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Rett til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet lar deg skaffe og bruke personopplysningene dine til dine egne formål på tvers av forskjellige tjenester. Den lar deg enkelt flytte, kopiere eller overføre personlige data fra et IT -miljø til et annet på en trygg og sikker måte, uten å hindre brukervennlighet.

Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling basert på legitime interesser eller utførelse av en oppgave i allmenn interesse/utøvelse av offentlig myndighet (inkludert profilering); direkte markedsføring (inkludert profilering); og behandling for vitenskapelig/historisk forskning og statistikk.

Omlet slutter å behandle personopplysninger for direkte markedsføringsformål så snart vi mottar en innsigelse. Det er ingen unntak eller grunn til å nekte. Omlet må behandle en innsigelse mot behandling for direkte markedsføring når som helst og gratis.

Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking, inkludert profilering

Automatisert individuell beslutningstaking er en avgjørelse som tas på automatiserte måter uten menneskelig involvering.

Eksempler på dette inkluderer:

 • En elektronisk beslutning om å tildele et lån; og
 • En rekrutteringstest som bruker forhåndsprogrammerte algoritmer og kriterier.
 • GDPR har bestemmelser om:
  • automatisert individuell beslutningstaking (å ta en beslutning utelukkende med automatiserte midler uten menneskelig involvering); og
  • profilering (automatisert behandling av personopplysninger for å evaluere visse ting om et individ). Profilering kan være en del av en automatisert beslutningsprosess.
 • GDPR gjelder all automatisert individuell beslutningstaking og profilering.
 • Artikkel 22 i GDPR har tilleggsregler for å beskytte enkeltpersoner hvis du utfører utelukkende automatisert beslutningsprosess som har juridiske eller lignende betydelige effekter på dem.
 • Du kan bare utføre denne typen beslutninger der beslutningen er:
  • nødvendig for inngåelse eller gjennomføring av en kontrakt; eller
  • godkjent av unions- eller medlemsstatsloven som gjelder for den behandlingsansvarlige; eller
  • basert på individets eksplisitte samtykke.
 • Du må identifisere om behandlingen din faller inn under artikkel 22, og i så fall sørge for at du:
  • gi enkeltpersoner informasjon om behandlingen;
  • introdusere enkle måter for dem å be om menneskelig intervensjon eller utfordre en beslutning;
  • utfør regelmessige kontroller for å sikre at systemene dine fungerer etter hensikten.

Du kan sende en forespørsel muntlig eller skriftlig. Detaljer om hvordan du sender en forespørsel finner du nederst på siden.

Hvordan sende en forespørsel angående dine personlige data.

For å se all informasjonen vi har om deg, for å rette opp unøyaktigheter, slette dine personlige data eller annen forespørsel om personlige data, vennligst skriv til:

The Data Protection Officer
Omlet Ltd.
The Old Malthouse, St John's Road
Banbury
OX16 5HX
UK

Hvis du har spørsmål om din personlige data eller våre retningslinjer for personvern, kan du kontakte oss på info@omlet.co.uk. Du kan også ringe nummeret øverst på nettstedet. Vi må bekrefte identiteten til personen som sender forespørselen. Hvis forespørselen om informasjon om dine personopplysninger blir fremmet elektronisk, gir vi informasjonen i et vanlig elektronisk format. Informasjon vil normalt bli gitt innen 1 måned etter mottak. Når forespørsler er komplekse eller mange, kan vi forlenge svar perioden med ytterligere to måneder. Hvis dette er tilfelle, vil vi informere deg innen en måned etter mottak av forespørselen og forklare hvorfor utvidelsen er nødvendig. Når forespørsler er åpenbart ubegrunnede eller overdrevne, særlig fordi de er gjentagende, kan vi:

 • ta et rimelig gebyr med tanke på de administrative kostnadene ved å gi informasjonen; eller
 • nekte å svare.

Hvis vi nekter å svare på en forespørsel, vil vi forklare hvorfor og informere deg om din rett til å klage til tilsynsmyndigheten og til en rettslig behandling uten unødig forsinkelse og senest innen en måned.

Du har rett til å kontakte informasjons kommisjonæren om hvordan Omlet bruker dine personlige data. De kan kontaktes via ICO -hjelpelinjetelefonen: +44 (0) 303 123 1113