Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

Hvordan sette opp en

Autodoor & hønsehuslampe


Gjør monteringen av Omlet-produktet lett som en lek og få det til på første forsøk med disse steg-for-steg guidene. Du kan se alle delene av byggingen, pause og spille av på nytt, og følge med Omlets ekspert-installatør for komplett ro i sjel og sinn.

Hvordan du installerer Autodoor

Installer Autodoor på Eglu Cube MK1

Hvordan du monterer Autodoor på en Eglu Classic luftegård

Hvordan du programmerer Autodoor

Slik bytter du ut din Autodoor motor

Hvordan du installerer hønsehuslampen

Slik bytter du ut Autodoor ledningen

Hvordan du demonterer Autodoor

Slik åpner du Autodoor helt for hånd